Termeni si Conditii <br> Asistenta Plus | Suzuki

Logo

Termeni si Conditii <br> Asistenta Plus

I. Aplicare, obiective

1. Programul Servicii de Asistenţă Suzuki Master+ (denumit în continuare: “Program”) este programul gratuit de servicii de asistenţă al Magyar Suzuki Corporation Ltd, suplimentar faţă de obligaţiile de garanţie şi asigurare aferente vehiculului. Organizarea serviciului de asistenţă gratuită dar şi stabilirea Programului se bazează pe angajamentul voluntar asumat de Magyar Suzuki Corporation Ltd, astfel încât, menţinerea, prelungirea, modificarea sau încetarea unilaterală a acestuia nu va afecta obligaţiile de garanţie şi asigurare aferente vehiculelor vândute prin intermediul reţelei de distribuitori ai Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2. Obiectivul Programului este facilitarea realizării obligaţiilor de garanţie şi asigurare directă ale Distribuitorilor Oficiali Suzuki şi a obligaţiilor de garanţie şi asigurare ale Magyar Suzuki Corporation Ltd; asta înseamnă că, deşi Programul depăşeşte obligaţiile de garanţie şi asigurare aferente vehiculului, este totuşi în strânsă legătură.

3. Magyar Suzuki Corporation Ltd va avea toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile ce rezultă din Program, în timp ce Distribuitorii Oficiali Suzuki vor avea doar obligaţii limitate la desfăşurarea Programului, aşa cum este stabilit în paragrafele următoare.

4. Programul este derulat, prin intermediul asistenţei furnizate de companii şi de reţelele lor specializate în realizarea obligaţiilor de servicii de asistenţă, de Magyar Suzuki Corporation Ltd. Cu toate acestea, Magyar Suzuki Corporation Ltd îşi rezervă dreptul de a transfera propriile drepturi şi obligaţii rezultând din Program, către oricare din companiile sale afiliate sau terţe părţi contractante (“Operator”).

5. Magyar Suzuki Corporation Ltd va avea dreptul de a încheia un acord cu terţi, pentru a-i accepta ca parteneri în cadrul Programului, dar şi pentru a determina în mod liber sfera unor astfel de parteneri. Persoanele implicate de către Operator în cadrul Programului în calitate de parteneri participanţi vor avea aceleaşi drepturi şi îndatoriri de a respecta autorizaţiile, drepturile şi obligaţiile pe care le are Operatorul. Informaţiile despre persoanele acceptate ca parteneri participanţi în cadrul Programului dar şi despre atribuţiile acestora, vor fi transmise beneficiarilor Programului, ba mai mult, beneficiarii Programului vor fi notificaţi cu privire la persoana acestora sau cu privire la modificarea persoanei acestora de către Magyar Suzuki Corporation Ltd sau de către un alt Operator al Programului, doar în cazul în care o astfel de notificare este necesară pentru beneficiarii Programului astfel încât aceştia să-şi poată exercita drepturile sau să-şi poată realiza obligaţiile din cadrul Programului.

6. Aceşti Termeni şi Condiţii Generale (denumite în continuare: TCG) reprezintă documentul ce conţine condiţiile de participare în cadrul Programului, condiţii care cuprind schema de condiţii a serviciului prestat unilateral şi fără nicio obligaţie din partea Magyar Suzuki Corporation Ltd sau din partea oricărui alt Operator al Programului (denumiţi în continuare împreună: Magyar Suzuki Corporation Ltd).

7. Prin acordarea oricăror servicii de asistenţă în cadrul Programului sau prin declararea oricărei intenţii în acest sens, persoana care solicită serviciul de asistenţă în baza programului este de acord (a) să citească, să înţeleagă şi să confirme acest TCG şi să accepte prevederile sale, (b) să autorizeze Magyar Suzuki Corporation Ltd să solicite orice informaţii legate de acordarea serviciilor de asistenţă din cadrul Programului, după cum Magyar Suzuki Corporation Ltd consideră a fi necesar, mai exact toate datele privind originea şi circumstanţele vânzării vehiculului respectiv căruia aparţine cardul Suzuki Master+, de la persoanele competente, astfel încât să poată beneficia de serviciile de asistenţă din cadrul Programului dar şi să verifice dreptul la aceste servicii.

II. Definiţii

1. “Broşura de asistenţă Suzuki Master+” reprezintă o scurtă broşură descriind beneficiarii şi esenţa Programului de Asistenţă Suzuki, principalele servicii la care au dreptul beneficiarii dar şi numerele de telefon dedicate acestui serviciu;

2. “Cardul de identificare pentru asistenţă Suzuki Master+” reprezintă un card de identitate cu un număr de identificare individual şi care identifică persoana care îl prezintă şi-l arată în scopul identificării sale ca persoană îndreptăţită să solicite serviciile de asistenţă prestate în cadrul Programului;

3. “Distribuitorul autorizat Suzuki” reprezintă orice distribuitor de vehicule care deţine un contract cu Magyar Suzuki Corporation Ltd având ca obiectiv vânzarea cu amănuntul a Vehiculelor de către distribuitor;

4. “Atelierul de Service Autorizat Suzuki” reprezintă orice atelier de service auto care deţine un contract cu Magyar Suzuki Corporation Ltd sau cu orice alt membru al Grupului Suzuki, având ca obiectiv repararea Vehiculelor de către atelier;

5. “Perioada de acoperire” reprezintă o perioadă de 36 de luni, ce decurge de la Data Înmatriculării oricărui Vehicul înregistrat în cadrul Programului de Asistenţă Suzuki;

6. “Data Înmatriculării” reprezintă data oficială declarată societăţii Magyar Suzuki Corporation Ltd de către Distribuitorul Autorizat Suzuki care a vândut Vehiculul, la care Vehiculul a fost pus în circulaţie, conform legilor statului în care a fost vândut vehiculul;

7. “Vehiculul” reprezintă orice vehicul nou marca Suzuki având cel puţin 4 (patru) roţi (roţile de rezervă nu sunt incluse), exceptând a) maşinile cu patru faruri b) vehiculele neacoperite de obligaţiile de garanţie şi asigurare ale Magyar Suzuki Corporation Ltd c) vehiculele transformate fără aprobarea prealabilă a Magyar Suzuki Corporation d) vehiculele care depăşesc greutatea brută de 3,5 tone metrice e) alte vehicule excluse din Program de către Magyar Suzuki Corporation Ltd şi notificate în scris Distribuitorilor Autorizaţi.

III. Condiţii de participare la Program

1. Toate vehiculele vândute prin reţeaua de Distribuitori Autorizaţi Suzuki ai societăţii Magyar Suzuki Corporation Ltd vor participa automat la Program.

2. Durata participării la Program coincide cu Perioada de Acoperire.

3. Condiţiile prealabile de participare la Program sunt următoarele: vehiculul este înscris în circulaţie în mod oficial iar cardul de identificare pentru asistenţă Suzuki Master+ aparţinând vehiculului este eliberat de către Distribuitorul Autorizat Suzuki. Cumpărătorul (locatarul) vehiculului sau reprezentantul de drept, mandatarul sau alt reprezentant al persoanelor menţionate va avea dreptul să revendice acest card dar şi înregistrarea vehiculului şi a cardului respectiv de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă în cadrul Programului de la Distribuitorul Autorizat Suzuki care a iniţiat înscrierea în circulaţie a vehiculului sau doar era convins de acest lucru.

4. Atunci când înregistrează vehiculul, datele sale şi cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă aparţinând vehiculului din cadrul Programului, Distribuitorul Autorizat Suzuki care vinde vehiculul va acţiona cu prudenţa unui dealer diligent. De asemenea, Distribuitorul Autorizat Suzuki va trebui să transmită către societatea Magyar Suzuki Corporation Ltd un raport cu privire la vânzare, cu datele corecte ale vehiculului, fără nicio eroare.

5. Vehiculul poate fi exclus din Program în cazul în care persoana care se califică drept beneficiar (vezi secţiunea V.1) în virtutea vehiculului care participă la Program, încălcă în mod abuziv condiţiile de operare ale Programului, abuzează de serviciile de asistenţă din cadrul Programului, compromite sau împiedică funcţionarea Programului sau acţionează sub orice formă în cadrul Programului în detrimentul societăţii Magyar Suzuki Corporation Ltd sau al altor persoane.

IV. Broşura de asistenţă Suzuki Master+, cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă

1. Broşura de asistenţă Suzuki Master+ şi cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă vor fi calificate drept accesorii ale vehiculului. Vehiculul este prevăzut cu 1 (o) broşură asistenţă Suzuki Master+ cu 1 (un) card de identificare Suzuki Master+. Cumpărătorul (locatarul) vehiculului sau reprezentantul de drept, mandatarul sau alt reprezentant al persoanelor desemnate va avea dreptul să revendice livrarea accesoriilor descrise mai sus împreună cu vehiculul, în cazul în care condiţiile prealabile sunt respectate în mod corespunzător, numai de la Distribuitorul Autorizat Suzuki.

2. Broşura de asistenţă Suzuki Master+ nu este necesară pentru a beneficia de serviciile de asistenţă din cadrul Programului dar conţine informaţii care facilitează beneficierea de aceste servicii.

3. Prezentarea cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă este o condiţie preliminară pentru ca beneficiarii Programului să poate beneficia de aceste servicii de asistenţă. Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă îl autorizează pe posesorul acestuia doar să primească servicii de asistenţă descrise în Program; cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă nu este un card pentru recompense şi nu va putea fi folosit pentru a obţine alte servicii sau beneficii sau pentru a avea dreptul de a participa la vreo promoţie de vânzări.

4. Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă este un card tipărit pe hârtie care nu conţine niciun cip, cod de bare sau suprafaţă magnetică pentru stocarea datelor. Numărul de identificare tipărit pe cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă identifică vehiculul al cărui accesoriu este acest card de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă. Cu cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă nu sunt identificate alte vehicule; Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă nu dă dreptul la revendicarea vreunui serviciu de asistenţă din cadrul Programului pentru alte vehicule. Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă va fi valabil doar în cazul în care data de expirare a cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă a fost scrisă în mod corespunzător pe card de către Distribuitorul Autorizat Suzuki care l-a emis.

5. Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă nu este un card de credit şi nu a fost destinat a fi un mijloc de plată. Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă nu este un card inscripţionat.

6. Magyar Suzuki Corporation Ltd nu-şi asumă nicio răspundere pentru orice daună provocată de situaţia în care proprietarul vehiculului sau orice alt utilizator de drept sau nu al vehiculului pierde cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă sau dacă o persoană neautorizată intră în posesia cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, obţine datele indicate pe acesta sau utilizează cardul sau datele conţinute de acesta.

7. Magyar Suzuki Corporation Ltd nu-şi asumă nicio răspundere pentru nicio daună rezultând din orice deteriorare sau distrugere a cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă.

8. În cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, rectificarea cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă poate fi solicitată în schimbul unei taxe suplimentare (în valoare de 20 euro, sau suma de bani stabilită în altă monedă cu aceeaşi valoare). Numărul de serie al cardului de rectificare emis de Magyar Suzuki Corporation Ltd coincide cu numărul de serie al Cardului original de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă furnizat odată cu vehiculul sau un accesoriu al acestuia, prin urmare Magyar Suzuki Corporation Ltd nu-şi asumă nicio răspundere pentru daunele rezultând din situaţia în care cardul este raportat ca fiind pierdut, deteriorat sau distrus iar apoi se dovedeşte că nu este pierdut, distrus sau deteriorat, iar persoana neautorizată care îl găseşte sau îl obţine, îl utilizează.

9. Rectificarea cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă poate fi solicitată de la Distribuitorul autorizat Suzuki care a vândut şi a înscris în circulaţie vehiculul pentru care a fost eliberat cardul de identificare.

10. Rectificarea cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă – indiferent de denumirea legală (înlocuire, deteriorare sau distrugere pentru care se solicită rectificarea) – se poate face cel mult de două ori. Magyar Suzuki Corporation Ltd va avea dreptul să verifice dacă rectificarea cardului este întemeiată.

11. Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă nu este un card de loialitate pentru client şi prin urmare valabilitatea acestuia nu va fi anulată de neutilizarea de către persoana îndreptăţită să-l utilizeze.

12. Drepturile de garanţie şi asigurare aferente vehiculului identificat pe baza cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă nu vor fi afectate de neutilizarea cardului sau de faptul că persoana în drept nu solicită niciun serviciu de asistenţă în cadrul Programului, iar rambursarea costurilor oricăror servicii de asistenţă prestate de către terţi nu poate fi solicitată în contul Programului, societăţii Magyar Suzuki Corporation Ltd sau oricărui Distribuitor Autorizat Suzuki.

13. Serviciul de asistenţă din cadrul Programului nu poate fi solicitat după repararea defecţiunii şi nici nu se poate solicita rambursarea în bani a oricărui serviciu de asistenţă al Programului.

14. Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă va fi considerat ca nefiind valabil dacă nu aparţine unui vehicul, dacă a fost obţinut în mod ilegal, dacă a fost falsificat, deteriorat în orice fel, dacă a făcut obiectul vânzării sau dacă a fost achiziţionat în mod contrar prevederilor acestui TCG. Returnarea cardurilor poate fi refuzată de persoanele autorizate să solicite prezentarea cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, iar Magyar Suzuki Corporation Ltd poate demara proceduri judiciare împotriva utilizatorului acestuia.

V. Beneficiarii Programului

1. Persoana care foloseşte permanent sau temporar, cu orice titlu (de exemplu în calitate de proprietar, locatar, debitor, debitor beneficiar, angajat etc.) vehiculul care participă în cadrul Programului, va avea dreptul de a solicita servicii de asistenţă în baza Programului, atunci când au loc evenimentele care întemeiază solicitarea serviciului de asistenţă, cu condiţia ca aceasta să se identifice ca având dreptul să beneficieze de serviciile de asistenţă în baza Programului prin prezentarea (arătarea) cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă (denumită în continuare: Beneficiar).

2. Serviciile de asistenţă din cadrul Programului pot fi acordate doar unui Beneficiar care se califică drept persoană cu capacitatea legală sau persoană cu capacitate legală limitată, conform legilor locale. Magyar Suzuki Corporation Ltd, persoanele care acţionează în interesul societăţii Magyar Suzuki Corporation Ltd şi reprezentanţii acestora presupun existenţa capacităţii legale (limitate) în toate cazurile, cu toate acestea, Magyar Suzuki Corporation Ltd îşi rezervă dreptul de a examina existenţa capacităţii legale (limitate) în cazurile vădite.

3. Magyar Suzuki Corporation Ltd, persoanele care acţionează în interesul societăţii Magyar Suzuki Corporation Ltd şi reprezentanţii acestora nu examinează identitatea Beneficiarilor şi presupun, fără niciun drept de a exclude acest lucru, dreptul Beneficiarului care prezintă (arată) cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, în scopul de a beneficia de serviciile de asistenţă. Cu toate acestea, în anumite cazuri întemeiate, persoanele autorizate să solicite prezentarea (arătarea) cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă vor avea dreptul de a înregistra datele personale ale persoanei care doreşte să utilizeze cardul dar şi de a-i solicita acesteia să prezinte cartea de identitate.

4. Persoanele autorizate să solicite prezentarea cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă vor refuza acceptarea cardurilor de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă ilizibile sau care par a fi false (falsificate).

5. Pe lângă dreptul Beneficiarului de a beneficia de serviciile de asistenţă în baza Programului şi de a dovedi acest lucru, serviciile de asistenţă vor acoperi de asemenea persoanele transportate cu vehiculul (dar până la limita legală şi capacitatea maximă de locuri autorizată de producător; Beneficiarul va fi luat în considerare în calcularea persoanelor acoperite).

VI. Acordarea serviciilor de asistenţă în baza Programului.

1. Dreptul de a participa la Program şi serviciile de asistenţă din cadrul Programului nu pot fi acordate unui alt vehicul decât cel căruia aparţine cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă.

2. Solicitarea oricărui serviciu de asistenţă din cadrul Programului va fi adresată la numerele de telefon special dedicate acestor solicitări, aşa cum este definit în secţiunea următoare. Beneficiarii vor comunica cu operatorii Centrului de asistenţă telefonică Suzuki Master+ prin utilizarea limbii oficiale a statului respectiv (Ungaria – limba maghiară, Croaţia – limba croată, Slovacia – limba slovacă) pe teritoriul în care a fost vândut vehiculul căruia îi aparţine cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă. Beneficiarii pot comunica cu operatorii Centrului de asistenţă telefonică Suzuki Master+ prin utilizarea limbii engleză şi germană.

3. Orice intenţie (pretenţie) de a beneficia de serviciile de asistenţă tehnică în baza Programului va fi adresată la oricare din numerele de telefon de mai jos ale centrului de asistenţă telefonică Suzuki Master+, precizând:

3.1. care este statul în care a fost vândut vehiculul căruia îi aparţine cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă

3.2. când a fost vândut vehiculul căruia îi aparţine cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, şi

3.3. dacă apelul a fost făcut în cadrul graniţelor statului în care a fost vândut vehiculul sau din altă ţară.

Numerele de telefon în cazul vehiculelor cu card de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă care au fost vândute pe teritoriul Ungariei:

Numărul de telefon Funcţia numărului de telefon
+36 80 99 00 80 Acest număr poate fi format până la 31 Decembrie 2008 de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în Ungaria la sau după 1 ianuarie 2006 cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc pe teritoriul Ungariei.
+36 40 990 234 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în Ungaria până la 1 ianuarie 2006 cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc pe teritoriul Ungariei.
+43 152 503 6548 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în Ungaria cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc în afara teritoriului Ungariei.

Numerele de telefon în cazul vehiculelor cu card de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă care au fost vândute pe teritoriul Croaţiei:

Numărul de telefon Funcţia numărului de telefon
+38 062 002 002 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în Croaţia cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc pe teritoriul Croaţiei.
+43 152 503 6589 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în Croaţia cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc în afara teritoriului Croaţiei.

Numerele de telefon în cazul vehiculelor cu card de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă care au fost vândute pe teritoriul Slovaciei:

Numărul de telefon Funcţia numărului de telefon
+42 08 50 211 003 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în Slovacia cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc pe teritoriul Slovaciei.
+ 42 1 2 555 73121 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în Slovacia cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc în afara teritoriului Slovaciei.

Numerele de telefon în cazul vehiculelor cu card de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă care au fost vândute pe teritoriul României:

Numărul de telefon Funcţia numărului de telefon
+40 728 222 000 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în România cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc pe teritoriul României.
+43 152 503 6259 Acest număr poate fi format de către Beneficiarii vehiculelor vândute şi înscrise în România cu condiţia ca evenimentul care stă la baza solicitării serviciilor de asistenţă în baza Programului să fi avut loc în afara teritoriului României.

4. Pentru a se asigura că de faptul că de serviciile de asistenţă din cadrul Programului beneficiază doar persoanele în drept, Suzuki Master+ Call Centre verifică de fiecare dată dreptul de a beneficia de serviciile de asistenţă în baza Programului.

5. Modul de examinare a dreptului de a beneficia de serviciile indicate la secţiunea anterioară (procedura de verificare) va fi realizat prin solicitarea datelor de mai jos şi prin compararea datelor declarate telefonic cu cele stocate în baza de date a Centrului de Asistenţă telefonică Suzuki Master+:

5.1. numărul de identificare individual tipărit pe cardul de identificare pentru asistenţă

5.2. tipul şi modelul vehiculului identificat de cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă;

5.3. numărul şasiului vehiculului identificat în cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă;

5.4. data înmatriculării vehiculului.

6. În cazul vehiculelor vândute pe teritoriul Ungariei şi înscrise în circulaţie care au fost înregistrate până la 1 ianuarie 2006 şi prevăzute cu cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă fără niciun număr de identificare individual, procedura de verificare va fi realizată prin solicitarea următoarelor date şi prin compararea datelor declarate telefonic cu cele stocate în baza de date a Centrului de Asistenţă Telefonică Suzuki Master+:

6.1. numele şi adresa Proprietarului sau a Utilizatorului Principal al Vehiculului ,

6.2. numărul de înmatriculare al vehiculului,

6.3. tipul şi modelul vehiculului,

6.4. şasiul vehiculului,

6.5. denumirea Distribuitorului Autorizat Suzuki care a vândut vehiculul

6.6. data înmatriculării vehiculului.

7. În cazul oricărui dubiu, dar şi în scopul protejării datelor vehiculului şi utilizării sigure a cardurilor de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, Centrul de asistenţă telefonică Suzuki Master+ va avea dreptul de a verifica în mod riguros dreptul de a beneficia de servicii, de a pune întrebări în legătură cu utilizarea vehiculului şi a cardului de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă şi de a solicita prin telefon identificarea persoanei solicitante, înainte de a da curs solicitării Beneficiarului.

8. În cazul în care operatorul Centrului de Asistenţă Telefonică Suzuki Master+ Call Centre nu este convins de dreptul Beneficiarului de a beneficia de servicii de asistenţă conform Programului, operatorul va putea refuza solicitarea de a acorda serviciile de asistenţă conform Programului sau de a condiţiona prestarea acestor servicii de plata în avans a valorii serviciilor de asistenţă până când dreptul Beneficiarului este dovedit în mod corespunzător.

9. Centrul de Asistenţă Telefonică Suzuki Master+ va avea dreptul de a înregistra apelurile aferente oricărei solicitări făcută telefonic.

10. Centrul de Asistenţă Telefonică Suzuki, Suzuki Master+, după efectuarea procedurii de verificare conform celor precizate în secţiunile 5-8 şi în scopul verificării existenţei sau lipsei oricărui eveniment care justifică acordarea oricăruia din serviciile de asistenţă în baza Programului, solicită Beneficiarului următoarele date: locaţia vehiculului identificat cu cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, descrierea problemei, disponibilitatea (disponibilităţile) Beneficiarului.

VII. Serviciile de Asistenţă în baza Programului

1. Serviciile de Asistenţă conform Programului sunt disponibile pe teritoriul oricăruia din următoarele state:

1. Albania 15. Gibraltar 29. Polonia
2. Andora 16. Grecia 30. Portugalia
3. Austria 17. Ungaria 31. România
4. Belgia 18. Irlanda 32. San Marino
5. Boemia 19. Islanda 33. Serbia
6. Bosnia Herzegovina 20. Italia 34. Slovacia
7. Bulgaria 21. Liechtenstein 35. Slovenia
8. Ceuta 22. Luxemburg 36. Spania
9. Cipru 23. Macedonia 37. Elveţia
10. Croaţia 24. Malta 38. Suedia
11. Danemarca 25. Monaco 39. Turcia (doar sectorul european)
12. Finlanda 26. Muntenegru 40. Regatul Unit
13. Franţa 27. Olanda 41. Vatican
14. Germania 28. Norvegia 42.

(denumit în continuare: “Teritoriul pentru servicii”).

2. Serviciile de asistenţă a unui Vehicul din cadrul Programului vor intra în vigoare prin simpla înscriere în circulaţie conform legilor statului în care a fost vândut Vehiculul. Data înmatriculării apare pe Certificatul de înmatriculare al Vehiculului eliberat de autorităţile competente în conformitate cu legile statului în care a fost vândut Vehiculul.

3. În cazul Vehiculelor folosite de Magyar Suzuki Corporation Ltd şi/sau unul dintre Distribuitorii Suzuki autorizaţi sau Ateliere de Reparaţii Suzuki autorizate, iniţial neînmatriculate şi înscrise mai târziu în circulaţie, Data înmatriculării va însemna data de începere a folosirii Vehiculului indiferent dacă Vehiculul a fost înmatriculat mai târziu decât data reală de înmatriculare.

4. Serviciile de Asistenţă din cadrul Programului pot fi acordate numai în caz de garanţie/asigurare pentru defecţiunile care fac Vehiculul de nefolosit (ex. Vehiculul nu poate fi adus la Atelierul de Reparaţii Suzuki autorizat; denumita în continuare “avarie”). Starea de a fi scos din uz pentru întreţinere sau reparaţii nu este considerată imobilizare.
Orice defect al Vehiculului poate determina o avarie. De asemenea, nu vor fi considerate avarii operaţiunile care implică rechemări sistematice ale produselor, întreţinere, fie periodică sau de alt tip, inspecţii, instalarea de accesorii şi aprovizionare ori deficit în necesarul de aprovizionare pentru întreţinere.
Serviciile de Asistenţă din cadrul Programului nu pot fi acordate (sau pot fi solicitate numai în schimbul unor taxe suplimentare) ca urmare a unor accidente, defecte ale anvelopelor, furt şi erori de conducere, dacă bateria s-a descărcat din cauza unor dispozitive care nu au fost instalate de Magyar Suzuki Corporation Ltd, în cazul în care obligaţia de întreţinere obligatorie, revizii şi recuperare nu sunt efectuate de utilizatorul principal al Vehiculului şi de asemenea în toate cazurile care determină pierderea garanţiei sau care nu sunt acoperite de garanţie.

5. În cazul în care nu există vreun eveniment care să justifice acordarea oricărei asistenţe în cadrul Programului, persoana calificată drept Beneficiar al Vehiculului identificat de Cardul de identificare Suzuki Master+ pentru asistenţă, nu va putea să beneficieze de Asistenţă în cadrul Programului. Dacă lipsa circumstanţelor care întemeiază acordarea serviciilor de Asistenţă în cadrul Programului este demonstrată în final, persoana care a beneficiat de servicii de Asistenţă în cadrul Programului va trebui să ramburseze costurile serviciului (serviciilor) susţinute de Program. Această obligaţie nu este condiţionată de faptul ca persoana care a solicitat serviciul de Asistenţă în cadrul Programului să fi fost informată despre toate acestea de către Centrul de Asistenţă Telefonică Suzuki Master+.

6. Servicii de asistenţă:

[A] Servicii de Asistenţă Standard

Reparare pe loc (“SALVARE”):
La cererea Beneficiarului, Suzuki Master+ Call Centre va trimite la faţa locului cat mai repede posibil o echipă profesionistă pentru a recupera şi încerca să repare Vehiculul pe loc.

Remorcare:
Dacă Vehiculul nu poate fi reparat de serviciul profesional de recuperare, Centrul de Asistenţă telefonică Suzuki Master+ va organiza remorcarea Vehiculului până la cel mai apropiat Atelier de reparaţii Suzuki autorizat.
Dacă Vehiculul are nevoie să fie parcat peste noapte până va fi recuperat, Centrul de asistenţă telefonică Suzuki Master+ va organiza şi va suporta costurile şi cheltuielile de depozitare în limita a maxim 20 Euro.

Servicii de Asistenţă standard alternative: 
a) Transport continuu
Beneficiarii pot alege ca Suzuki Master+ Call Centre să le asigure transportul, fie pentru a ajunge la destinaţia lor de origine a călătoriei în cadrul Serviciului Teritorial, fie la locul de rezidenţă, cu condiţia să se afle în statul în care a fost înmatriculat vehiculul.
Transportul de mai sus va fi făcut cu trenul ( clasa 1), sau dacă distanţa de călătorie cu trenul este mai mare de 1000 km, atunci va fi făcut cu avionul (clasa economic).
Costurile pentru ridicarea Vehiculului reparat sunt acoperite de Program.

SAU

b) Cazare hotel
La alegerea Beneficiarului, Suzuki Master+ Call Centre va organiza, pentru o perioadă de maxim 3 nopţi, cazarea la hotel a Beneficiarilor, pentru maxim 75 Euro de cameră, pe noapte pentru o persoană.

SAU

c) Taxi
La alegerea Beneficiarului şi dacă Atelierul de Reparaţii Suzuki autorizat nu poate repara Vehiculul în aceeaşi zi în care a fost livrat pentru reparaţii, costurile cu taxiul vor fi acoperite cu pana la 50 Euro de către Centrul de asistenţă telefonică Suzuki Master+.

SAU

d) Înlocuirea temporară a vehiculului:
La alegerea Beneficiarului, Suzuki Master+ Call Centre va procura Beneficiarilor, pentru o perioadă care să nu depăşească durata de reparaţie a Vehiculului, dar în niciun caz mai mult de 3 zile, o maşină închiriată din aceeaşi categorie, disponibilă. Contractul de închiriere va fi unul de tipul „Sens unic” dacă maşina închiriată este folosită pentru a ajunge acasă sau pentru a ajunge la destinaţie.
Închirierea se va face cu număr nelimitat de kilometri şi asigurări depline, dar carburantul, taxele pentru autostradă şi asigurarea suplimentară – cum ar fi, de exemplu, asigurarea pasagerilor – vor reveni Beneficiarului.

[B] Servicii de Asistenţă Suplimentară intr-o altă ţară decât ţara în care este înmatriculat Vehiculul.

Furnizarea pieselor de schimb
Dacă Vehiculul nu poate fi reparat din cauza lipsei pieselor de schimb esenţiale pe plan local, Centrul de asistenţa telefonică Suzuki Master+ trebuie, la cererea Beneficiarului şi cu acordul Proprietarului Vehiculului, să comande aceste piese şi să le livreze acolo unde Vehiculul va fi reparat.

SAU

Repatrierea Vehiculului 
Dacă Vehiculul nu poate fi reparat pe plan local şi acest lucru este solicitat de către Beneficiar, Centrul de asistenţă telefonică Suzuki Master+ trebuie să plătească pentru ridicarea şi transportul acestuia la cel mai apropiat Service autorizat Suzuki de locul de rezidenţă al beneficiarului.

VIII. Încetarea programului

1. Magyar Suzuki Corporation Ltd va decide în mod necondiţionat încetarea Programului, prin trimiterea unei notificări.

2. Notificarea de încetare a Programului se va transmite cu cel puţin 60 (şaizeci) zile înainte de terminarea acestuia, afişată în mod corespunzător la fiecare Distribuitor Autorizat Suzuki dar şi pe site-urile web oficiale actuale din Ungaria, Croaţia, România şi Slovacia ale Magyar Suzuki Corporation Ltd. Notificarea va conţine termenii detaliaţi şi condiţiile încetării.

3. Serviciile de Asistenţă alocate Programului vor fi acordate nu mai târziu după perioada de terminare a celor 60 zile.

IX. Modificarea Termenilor Generali şi a Condiţiilor

1. Magyar Suzuki Corporation Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica după propria discreţie prezenţii Termenii şi Condiţiile Generale, care vor intra în vigoare prin notificarea simultană a clienţilor Magyar Suzuki Corporation Ltd, prin transmiterea notificării fiecărui Distribuitor Autorizat Suzuki, şi asigurând fiecărui Distribuitor Autorizat Suzuki posibilitatea de a consulta şi de a trimite notificarea pe actualele site-uri web oficiale din Ungaria, Croaţia, România şi Slovacia ale Magyar Suzuki Corporation Ltd. Dacă vreo modificare se dovedeşte a fi nejustificată, nulă sau din oricare motiv neaplicabilă, acea modificare poate fi eliminată şi nu afectează valabilitatea şi aplicarea oricăror altor modificări sau a celorlalţi Termeni şi Condiţii Generale.

2. Magyar Suzuki Corporation Ltd poate să transmită direct modificările aduse Programului clienţilor care au transmis companiei Magyar Suzuki Corporation Ltd datele lor personale exacte pentru notificări şi marketing. Magyar Suzuki Corporation Ltd poate decide în mod liber să exerseze dreptul de a transmite direct notificări clienţilor, dar acest fapt nu va da dreptul la notificări directe ulterioare.

X. Diverse

1. Orice conduită implicită sau tacită (orice acţiune implicită) a companiilor Magyar Suzuki Corporation Ltd, a Centrului de asistenţă telefonică Suzuki Master+, a Distribuitorilor autorizaţi Suzuki sau a Atelierelor de Service Suzuki autorizate nu va avea drept consecinţă modificarea TCG. Nicio omitere din partea Magyar Suzuki Corporation Ltd, a Centrului de asistenţă telefonică Suzuki Master+, a Distribuitorilor autorizaţi Suzuki sau a Atelierelor de Service Suzuki autorizate nu va fi interpretată ca o renunţare la drepturile ce rezultă din TCG sau ca asumarea unor obligaţii suplimentare, neincluse în TCG.

2. Acest TCG a fost redactat în limbile maghiară, croată, slovacă, română şi engleză. În cazul existenţei vreunei divergenţe între aceste versiuni, versiunea în limba engleză va prevala.

3. Aspectele nereglementate de prezentul TCG vor fi guvernate de legile în vigoare în Ungaria, mai exact de prevederile Codului Civil Maghiar.